Cướp bạn bồ nhỏ bạn thân phần 2

Cướp bạn bồ nhỏ bạn thân phần 2. Ashin, người đã kiên nhẫn không quan hệ tình dục trong một tháng, cuối cùng đã đợi cho đến khi bạn gái đi công tác và ngay lập tức quan hệ tình dục với bạn thân của bạn gái. Trong khi vẫn còn rất nhiều thời gian, Ashin quyết định làm lớn chuyện và người bạn thân nhất của anh cũng quyết định quan hệ tình dục với anh. Bạn bè thú nhận mọi chuyện với nhau…