Cướp bạn bồ nhỏ bạn thân phần 1

Cướp bạn bồ nhỏ bạn thân phần 1. Mối quan hệ của Lily với bạn trai Ashin không ổn định. Người bạn thân nhất của cô là Kiều Kiều quyết định lợi dụng tình thế và nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với Ashin. Kiều Kiều thỏa thuận với anh rằng nếu anh có thể chịu đựng việc không quan hệ tình dục trong một tháng thì anh có thể quan hệ tình dục với cô ấy. Ashin có thể cưỡng lại sự trêu chọc của Kiều Kiều đối với anh ấy không?